ارت سنج و میگر یونیتی مدل UT529C

 Earth Tester and Insulation Tester UNI-T UT529C

ارت سنج و میگر یونیتی مدل UT529C به نوعی یک مولتی فانکشن کامل است که می تواند جهت اندازه گیری مقاومت زمین یا چاه ارت و اندازه گیری مقاومت عایق مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه علاوه بر این موارد توانایی تست اتصال کوتاه ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، تست خازن ، اندازه گیری فرکانس و … را نیز دارد.

توضیحات بیشتر …

مولتی فانکشن یونیتی مدل UT529C

 • تست مقاومت عایق از 50 کیلو تا 1000 مگا اهم
 • تست جریان از 0.9 تا 1.1 میلی آمپر
 • جریان اتصال کوتاه کمتر از 2 میلی آمپر
 • اندازه گیری مقاومت زمین تا 4 کیلو اهم
 • اندازه گیری ولتاژ AC تا 600 ولت (فرکانس 45~65 Hz)
 • اندازه گیری فرکانس از 45 تا 400 Hz
 • اندازه گیری ولتاژ DC تا 600 ولت
 • تست خازن از 0.1 میلی فاراد تا 400 میلی فاراد
 • وزن و ابعاد : 210x175x90mm / 1000g

ارت سنج و میگر یونیتی UT529c
ارت سنج و میگر یونیتی UT529c

ارت سنج و میگر یونیتی مدل UT529C

 Earth Tester and Insulation Tester UNI-T UT529C

ارت سنج و میگر یونیتی مدل UT529C به نوعی یک مولتی فانکشن کامل است که می تواند جهت اندازه گیری مقاومت زمین یا چاه ارت و اندازه گیری مقاومت عایق مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه علاوه بر این موارد توانایی تست اتصال کوتاه ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، تست خازن ، اندازه گیری فرکانس و … را نیز دارد.

توضیحات بیشتر …

مولتی فانکشن یونیتی مدل UT529C

 • تست مقاومت عایق از 50 کیلو تا 1000 مگا اهم
 • تست جریان از 0.9 تا 1.1 میلی آمپر
 • جریان اتصال کوتاه کمتر از 2 میلی آمپر
 • اندازه گیری مقاومت زمین تا 4 کیلو اهم
 • اندازه گیری ولتاژ AC تا 600 ولت (فرکانس 45~65 Hz)
 • اندازه گیری فرکانس از 45 تا 400 Hz
 • اندازه گیری ولتاژ DC تا 600 ولت
 • تست خازن از 0.1 میلی فاراد تا 400 میلی فاراد
 • وزن و ابعاد : 210x175x90mm / 1000g